O
Obstipatie
Oedeem
Oesofagus
Oesophagus
Omnivoor
Ontlasting
Ontsteking
Onverzadigde vetzuren
Oöcyste
Oog
Ooglens
Oogrok
Operatie
Operatief
Orbita
Orbitaal
Orgaan
Organisch
Organisme
Osmose
Osmotische waarde
Osteoblast
Osteoclast
Osteocyt
Osteoïd
Osteomalacie
Osteoporose
Oxidatie
Oxide

 

 

REPTIPEDIA

 

WOORDENBOEK

medemogelijk gemaakt door:

 

Zakwoordenboek voor de

Diergeneeskunde

vierde druk

 

Auteur;

 

Drs. P. Klaver

O