G
Genu
Geraamte
Gal
Galactose
Galblaas
Galkleurstof
Galwegen
Galzouten
Galzuur
Gaster
Gedegenereerd
Geelzucht
Gegeneraliseerd
Geïnfecteerd
Geneesmiddel
Generatie
Gewricht
Gewrichtskapsel
Glandulae parathyreoideae
Glucose
Glucosespiegel
Glyceride
Glycerol
Glycine
Glycocholaat
Glycogeen
Glycoproteïne
Gram negatieve bacterie
Granulatieweefsel
Guanine
Genetisch
Geochelone nigra

 

 

REPTIPEDIA

 

WOORDENBOEK

medemogelijk gemaakt door:

 

Zakwoordenboek voor de

Diergeneeskunde

vierde druk

 

Auteur;

 

Drs. P. Klaver

G