Zintuig:


 
 

orgaan dat de mogelijkheid geeft
een bepaald gedeelte van de werkelijkheid waar te nemen.