Ziektekiem:


 
 

ziekteverwekkende micro-organismen zoals;
bacteriën en virussen.