Weefsel:


 
 

groep van met elkaar samenhangende cellen
met dezelfde vorm en functie,
met of zonder tussencelstof.