Vruchtwater:


 
 

vocht waar een embryo in ronddobbert.
Het geeft het embryo een buffer,
zodat het geen last heeft van stoten of duwen.