reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Villus:
 
 

Darmvlok;
kleine uitstulping in de dunne darm;
hierin bevinden zich bloed- en lymfevaten.