Vetzuren:


 
 

organische zuren die het grondbestanddeel vormen van vetten.