reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Trilhaar:
 
 

Ciliën
onderdeel van een cel
dat buiten het celmembraan uitsteekt,
dat stoffen in een bepaalde richting duwt.