Therapeutisch:


 
 

op de geneeswijze betrekking hebbend.