Tetanus:


 
 

wondinfectie,
veroorzaakt door toxinen
van de bacterie Clostridium tetani,
die ernstige spierkramp veroorzaakt.
Deze bacterie komt voor in straatvuil en in de bodem.