Systole:


 
 

samentrekking van het hart,
waardoor het bloed het lichaam rondgepompt wordt.