Stikstof:


 
 

scheikundig element met symbool N
en atoomnummer 7
bouwsteen van aminozuren
Moleculaire stikstof vormt 78% van de dampkring van de aarde.
Daarnaast komen stikstofverbindingen als mineralen voor.
Vaak zijn stikstofhoudende afzettingen van organische herkomst.