Stamcel:


 
 

cel
waaruit nog allerlei soorten cellen gevormd kunnen worden.
Deze gaan zich specialiseren en vormen cellen met ieder een eigen functie.
Deze gespecialiseerde cellen kunnen daarna geen andere functies meer vervullen.