Spectrofotometrie:


 
 

onderzoek waarbij de relatieve intensiteit van het licht
op verschillende plaatsen in het spectrum
fotometrisch wordt gemeten.