Species:


 
 

soort;
de basiseenheid in de classificatie van levende organismen,
bestaande uit een groep individuen,
die zich onderling kunnen voortplanten.