Solitair:


 
 

afgezonderd, op zichzelf levend,
het sociale contact beperkt zich tot seksueel contact (paring).