reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Sluitspier:
 
 

Kringspier;
Musculus sphincter;
spier in de vorm van een ring
kan een opening vernauwen of sluiten.
Als de spier geheel samentrekt,
sluit deze een opening af.