reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

salpeterzuur:


 
 

waterstofnitraat,
met als brutoformule HNO3;
is een sterk anorganisch zuur
dat veel technische toepassingen kent,
is het meest stabiele zuurstofzuur van stikstof.