Resorberen:


 
 

vloeibare bestanddelen in de vochtmassa van het lichaam
of in een hygrophiele stof opnemen.