Reincultuur:


 
 

zuivere kweek,
kweek met 1 soort micro-organisme.