reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Proglottide:


 
 

Proglottis;
segment van een cestode,
lijkt op een rijstkorrel.