Populatie:


 
 

bevolking;
omschreven groep dieren of mensen van dezelfde (onder)soort.