reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Peesschede:
 
 

Vagina synovialis tendineum;
met vloeistof gevuld buisje dat een tendo omhult.