Pathologie:


 
 

medisch specialisme
dat de oorzaken en aard van ziekten onderzoekt,
waaronder het onderzoek op weefsels en vochten
ten behoeve van diagnostiek.