Parasieten:


 
 

plantaardige of dierlijke organisme
die zich ten koste van ander levend organisme voeden.
Zij profiteren van het door de gastheer opgenomen voedsel
of doen zich tegoed aan diens lichaamsweefsels.
Er onderscheidt vier typen parasitisme:
mutualisme,
symbiose,
commensaal,
pathogeen.