Osmose:


 
 

uitwisseling van twee oplossingen
met een verschillende concentratie,
door een halfdoorlatende wand.