Ontsteking:


 
 

reactie van een lichaam op een prikkel,
b.v. een infectie door micro-organismen, allergenen of trauma