reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Nyctalopie:
 
 

Dagblindheid;
toestand waarbij bij verminderde lichtsterkte (duisternis)
een beter gezichtsvermogen is dan overdag of bij felle verlichting.