Niet-metaal:


 
 

element waarvan de atomen niet gemakkelijk een elektron afstaan.