reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Mutatie:
 
 

Mutatio;
plotselinge sprongsgewijze erfelijke verandering van een eigenschap.