reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Middenrif:


 
 

Diafragma;
Diaphragma;
peesplaat tussen buik en borstholte,
belangrijk voor de ademhaling.