Membraanpotentiaal:


 
 

elektrische spanning die staat aan beide zijde
van een membraan van een cel.
 
De potentiaal ontstaat door
verschillende concentratiegradiënten
van positieve en negatieve ionen
aan weerszijden van de membraan:
aan de buitenkant van de membraan
zijn er meer positieve ionen
dan aan de binnenzijde van de cel.