Membraan:


 
 

begrenzend vlies in en om cellen,
bestaat voornamelijk uit fosfolipiden en eiwitten.
De cel is door membranen in compartimenten verdeeld.
Tussen deze compartimenten is zowel diffusie
als actief transport van stoffen mogelijk.