Magnesium intoxicatie:


 
 

hypermagnesiëmie
ontstaat wanneer er een overdosis aan magnesium
in het bloed aanwezig is.