Laxeermiddel:


 
 

medicatie dat gebruikt wordt bij obstipatie,
het middel bevordert de defecatie
voornamelijk wanneer deze wordt veroorzaakt
door te ver ingedroogde fecaliën.