Koolstofdioxide:


 
 

CO2, kooldioxide, koolzuurgas.
molecuul met de formule CO2.
Kleurloos en reukloos gas
dat van nature in de atmosfeer voorkomt.
Eindproduct van de aërobe verbranding bij mens en dier.
Grondstof voor de vorming van koolhydraten bij planten.
Onstaat ook bij de verbranding
van fossiele brandstoffen zoals:
steenkool, olie en aardgas.