Klinisch:


 
 

wat met een kliniek te maken heeft;
direct voor de hulpverlener zichtbaar, zonder hulponderzoekg.