reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Iris:


 
 

Regenboogvlies
gekleurde laag in het oog,
die bestaat uit spierweefsel
en een opening (pupil).
De iris behoort tot het vaatvlies,
dit is de middelste laag
van de drie lagen die het oog omsluiten.