Infectie:


 
 

binnendringen van pathogeen organisme.