Infauna:


 
 

de in de bodem van wateren levende dieren.