Hypoparathyreoïdie:


 
 

verminderde hormoonproductie door de glandulae parathyreoideae,
hierdoor bevind zich er onvoldoende calcium in het bloed.