Hypocalciëmie:


 
 

laag calciumgehalte in het bloed.