Hydroxylgroep:


 
 

een functionele groep
bestaande uit een zuurstof- en een waterstofatoom,
die via het zuurstofatoom aan het molecuul vast zit.