Hydroxylatie:


 
 

vorm van oxidatie.
Biochemische reactie
waarbij een hydroxylgroep wordt toegevoegd aan een molecuul.