Hydratatie:


 
 

het omringen van een molecuul met een dipool door water .