Heterofiel:


 
 

affiniteit van een antigeen resp. antistof voor een niet-specifieke antistof resp. antigeen.