Habitat:


 
 

ecologische term;
plaats waar een specifieke soort leeft en groeit.