Glucosespiegel:


 
 

suikerspiegel;
maat voor de hoeveelheid glucose
die opgelost is in het bloed
en wordt uitgedrukt in millimol per liter (mmol/l).