Gegeneraliseerd:


 
 

verspreiding van een plaatselijke aandoening over het hele lichaam.